trusted online casino malaysia IAKN Toraja | Maklumat Pelayanan
Gambar Atas

I A K N   Toraja

IAKN Toraja, 

Institut Agama Kristen Negeri Toraja. alih status dari STAKN Toraja. cikal bakal dari STT Rantepao. dalam naungan Kementerian Agama. salah satu Perguruan Tinggi Negeri.

Maklumat Pelayanan

Zona Integritas/WBK/WBBM